Selecteer een pagina

Privacyverklaring De Duurzame Oplossing

De Duurzame Oplossing B.V. (hierna: “De Duurzame Oplossing”) respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, verzamelen wij De Duurzame Oplossing persoonlijke gegevens van u. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten van De Duurzame Oplossing.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat u geen optimaal gebruik kunt maken van onze rekentool en het daaruit voortvloeiende gepersonaliseerde advies met betrekking tot de energievraag van uw woning.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is De Duurzame Oplossing, ingeschreven in het handelsregister met nummer 80912133.

Doel gegevensverzameling

Om gebruik te maken van de diensten van De Duurzame Oplossing dient u zich te registreren en wordt via de website voor u een persoonlijk account aangemaakt. Door registratie gaat u een overeenkomst met ons aan. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens, die u ons verstrekt omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten. Het is onze missie u een gepersonaliseerd advies te geven met betrekking tot de energievraag van uw woning. Het advies wordt gevormd door de uitkomst van een speciaal door De Duurzame Oplossing ontwikkelde rekentool, waarin u uw gegevens invult.

Als u aangeeft dat u akkoord gaat met de privacyverklaring, dan vragen wij u uw gegevens in te vullen, zodat wij u een gepersonaliseerd advies kunnen uitbrengen met een gerichte wijkaanpak. Wij zullen uw gegevens voor niets anders gebruiken.

Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij uw gegevens in het kader van de beveiliging van onze website en systemen. Om ons website veilig te houden, monitoren wij het gebruik daarvan. Daarmee willen wij misbruik voorkomen en pogingen daartoe vastleggen als bewijs in het geval van onderzoeken. Het e-mailadres verwerken wij voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de website en het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, en voor managementinformatie ten behoeve van onszelf.

Welke persoonsgegevens

Indien u de website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Welke vragen wij:

  • De naam van de browser die u gebruikt;
  • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
  • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;
  • Het device dat u gebruikt;
  • Locatiegegevens;
  • IP-adres;
  • Surfgedrag en acties.

Indien u zich registreert en gebruik maakt van onze diensten verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens:

  • Naam;
  • Emailadres;
  • Telefoonnummer

De gegevens die u dient aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het uitvoeren van onze diensten.

Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Beveiliging van uw gegevens

De Duurzame Oplossing neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. Op allerlei vlakken nemen wij maatregelen om uw gegevens veilig te houden. U kunt daarbij denken aan maatregelen om te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens kunnen krijgen. Maar ook aan maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet zomaar kunnen worden aangepast of kwijt kunnen raken. Beveiligingsmaatregelen worden voortdurend getest, om ervoor te zorgen dat ze up-to-date blijven. Wij laten ons daarbij adviseren en testen door externe specialisten.

Zoals als eerder beschreven zijn uw gegevens opgeslagen op de website, en wel in uw persoonlijk account. Uw gegevens hierin zijn met een tweestapsverificatie beveiligd. Er is alleen toegang in dit systeem te verkrijgen door het uitvoeren van twee opeenvolgende inlogprocedures. De eerste procedure is invoering van een ‘gebruikersnaam’ en ‘wachtwoord’ welke alleen bij uw de eigenaar van het account bekend zijn. Daarna wordt nog een pincode gevraagd die u per mail ontvangt.

Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens altijd inzien in een beheeromgeving, aangezien dit uw gegevens zijn, die u zelf invult en altijd kunt aanpassen. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of met derden delen.

Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Als er een account is gemaakt op de website bewaren wij deze gegevens in het persoonlijk en beveiligde account. De persoonlijke gegevens zullen bestaan uit beperkte persoonsgegevens (zoals het adres en het e-mailadres), de gezinssamenstelling, gedragsgegevens (betreft het verbruik van uw woning) en de gegevens van uw woning. In elk geval kunt u zelf kiezen wat u invult.

Tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens kunt u bezwaar maken bij De Duurzame Oplossing of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot redactie@ddop.nl

Met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Publicatiedatum: 14-10-2022